ภัยแทรกซ้อน » เบตงตรวจเข้มต่อเนื่อง หวั่นสินค้าเถื่อนทะลักเข้าในพื้นที่ ช่วงปีใหม่

เบตงตรวจเข้มต่อเนื่อง หวั่นสินค้าเถื่อนทะลักเข้าในพื้นที่ ช่วงปีใหม่

12 ธันวาคม 2018
337   0

ด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ตรวจเข้ม หวั่นสินค้าเถื่อนทะลักเข้าไทย ในช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่

วันนี้ 12 ธ.ค. 61 ที่ด่านศุลกากรเบตง ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ศุลกากรเบตง ได้มีการเข้มงวดในการตรวจกระเป๋าสัมภาระ และรถยนต์ของผู้ที่เดินทางผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้าเหล้า และบุหรี่ รวมทั้งน้ำมันปาล์มที่หลบเลี่ยงหนีภาษี เป็นกรณีพิเศษ

นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์ นายด่านศุลกากรเบตง กล่าวว่า สถานการณ์การตรวจเข้มการนำเข้าเหล้าและบุหรี่ ในช่วงก่อนเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ ได้มีการเข้มงวดเป็นพิเศษ ซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านที่อยู่ชายแดนทั่วประเทศ ให้เข้มงวดการตรวจสินค้าที่เสียภาษีอากรในการนำเข้าประเทศ โดยเฉพาะเหล้า และบุหรี่ รวมทั้งน้ำมันปาล์ม ซึ่งที่ด่านพรมแดนเบตง ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจเข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาล

นายด่านศุลกากรเบตง กล่าวอีกว่า ตอนนี้มีมาตรการหนึ่งที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการโดยทันที คือ การตรวจเข้ม จะอนุญาตให้ผู้ที่ถือพาสปอร์ตผู้เดินทางไปต่างประเทศ สามารถนำสุราไม่เกิน 1 ลิตร บุหรี่ไม่เกิน 1 แท่ง ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ส่วนผู้ที่ถือบัตรผ่านแดนจะไม่อนุญาตให้ซื้อเข้ามาได้

ส่วนมาตรการป้องกันการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะต้องดำเนินการป้องกันและปราบปราม โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ได้มีการบูรณการในการใช้กำลังทุกภาคส่วน เพื่อทำการสกัดกั้นป้องกันไม่ให้สินค้าหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจเข้มงวดอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางธรรมชาติ เพื่อที่จะสกัดกั้นเรื่องสินค้าเลี่ยงภาษี และยาเสพติด รวมทั้งสิ่งของที่ลักลอบส่งออก และนำเข้ามาผิดกฎหมาย และได้กำชับให้มีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัด ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสกัดกั้นสิ่งของผิดกฎหมายในช่วงใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้

 

 

 

—————————