สังคม » โฆษกฯชี้แจง!! กรณีเหตุผลการเลิกจ้างในกลุ่มภารกิจเยียวยา

โฆษกฯชี้แจง!! กรณีเหตุผลการเลิกจ้างในกลุ่มภารกิจเยียวยา

19 ธันวาคม 2018
786   0

กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมด้วย ศอ.บต. รับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ถูกเลิกจ้างในกลุ่มภารกิจเยียวยา

วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ถูกเลิกจ้างในกลุ่มภารกิจเยียวยา ซึ่งได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี และแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อช่วยเหลือกรณีการถูกเลิกจ้าง และยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ เพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหา

ทั้งนี้ พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงกรณีเหตุผลการเลิกจ้าง เนื่องจากครบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด คือ ครบ 10 ปี จำเป็นต้องจ้างผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นทดแทน พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาขั้นต้นด้วยการรวมกลุ่มเสนอโครงการเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตามความเหมาะสม และให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองยะลาแก้ปัญหาจ่ายเงินค่าเสื้อที่หักจากสมาชิกคืน คนละ 300 บาท อีกทั้งได้มีการประสานกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เร่งรัดจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรให้ทันเวลา ทางด้านของ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบแนวทางดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และใช้ระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีของลูกจ้างทุกคน

 

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงให้ประชาชนให้เข้าใจถึงข้อห่วงใยของรัฐบาลต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ได้พิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเฉพาะกรณี พร้อมกับได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขั้นต้น ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานทุกคนมีความเข้าใจและพึงพอใจแนวทางปฏิบัติของภาครัฐก่อนแยกย้ายกลับภูมิลำเนา