สังคม » ประชาชนกว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เรียกความเชื่อมั่นสู่ชายแดนใต้ (มีคลิป)

ประชาชนกว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เรียกความเชื่อมั่นสู่ชายแดนใต้ (มีคลิป)

23 ธันวาคม 2018
768   0

พี่น้องประชาชนชายแดนใต้กว่า 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง army run to army games 2018 – 2019 สนามที่ 2 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นมิติใหม่ ณ ชายแดนใต้ เห็นถึงพลังประชารัฐที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในพื้นที่ จชต. และแสดงออกถึงความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ที่กองทัพภาคที่ 4 เป็นเจ้าภาพในห้วงมีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 05.45 น. ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง army run to army games 2018-2019 (สนามที่2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และหารายได้สมทบทุนการจัดแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 โดยมี พลตรีปิยะพงษ์  วงศ์จันทร์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46/ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES, นายทหารชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เจ้าหน้าที่หารและครอบครัวนักศึกษาวิชาทหาร และพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่กว่า 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นมิติใหม่  ณ  ชายแดนใต้ ที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน สื่อให้เห็นถึงพลังประชารัฐที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและแสดงออกถึงความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ที่กองทัพภาคที่ เป็นเจ้าภาพในห้วงมีนาคม 2562

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งประเภทการแข่งขันจำนวน 2 ระยะทาง คือ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 11.4 กม. โดยเริ่มปล่อยตัวนักกีฬามินิมาราธอน ในเวลา 06.00 จากจุดปล่อยตัว ผ่านกรมทหารพรานที่ 43 ผ่านโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร และออกประตูโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร เลี้ยวซ้ายตามถนนสายหลัก เลี้ยวขวาตรงแยกดอนยาง ไปตามถนนหมายเลข 43 ตามถนนสายหลัก กลับตัวใต้สะพานทางข้ามคลองชลประทาน กลับมาเข้าเส้นชัยที่ลานเอนกประสงค์ที่เดิม รวมระยะทาง 11.4 กิโลเมตร จุดบริการให้น้ำจำนวน 9 จุด ห่างกันจุดละ 1.5 กิโลเมตร จุดถ่ายภาพจำนวน 3 จุด

ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.10 ณ ลานเอนกประสงค์ ผ่านกรมทหารพรานที่ 43 ผ่านโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร และออกประตูโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารเลี้ยวซ้ายตามถนนสายหลัก เลี้ยวขวาตรงแยกดอนยาง ไปตามถนนหมายเลข 43 กลับตัวที่ยูเทิร์นหน้าเทศบาลบ่อทอง กลับมาเข้าเส้นชัยที่บริเวณลานเอนกประสงค์ที่เดิม จุดบริการให้น้ำจำนวน 5 จุด ห่างกันจุดละ 1.5 กิโลเมตร จุดถ่ายภาพจำนวน 2 จุด

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง army run to army games 2018-2019 จัดขึ้นจำนวน 4 สนาม คือ สนามที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายวชิราวุธ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สนามที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สนามที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนามที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ ร่วมใจ จากหลายภาคส่วน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน ผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนและเยาวชนสนใจในการเล่นกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป