ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » ไทย-มาเลย์ สานสัมพันธ์พัฒนาจังหวัดชายแดน ตามโครงการ”นราธิวาสก้าวไกล…สู่อาเซียน”

ไทย-มาเลย์ สานสัมพันธ์พัฒนาจังหวัดชายแดน ตามโครงการ”นราธิวาสก้าวไกล…สู่อาเซียน”

24 ธันวาคม 2018
419   0

นราธิวาส – ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ เข้าเยี่ยม “ดาโต๊ะ เบ็นตารา กานัน” มุขมนตรี รัฐกลันตัน เพื่อร่วมเจรจาในการพัฒนาชายแดนระหว่างจังหวัดนราธิวาส – รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

วันที่ (23 ธ.ค. 61) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าเยี่ยมคารวะ ดาโต๊ะ เบ็นตารา กานัน มุขมนตรี รัฐกลันตัน ณ สำนักงานมุขมนตรี รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยยึดหลักความสัมพันธ์ที่ดี และผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้รับฟังบรรยายข้อมูลทั่วไปของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งร่วมเจรจาในการพัฒนาชายแดน ระหว่างจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ทั้งนี้ ในการเจรจามีประเด็นที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ดำเนินงานตาม “ โครงการนราธิวาสก้าวไกล…สู่อาเซียน : การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาชายแดนและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับประเทศกลุ่มอาเซียน “ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข” ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศ ที่จะนำมาสู่การพัฒนาในทุกมิติต่อไป

 

 

 

————————-