ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ » ถึงแล้ว!! ต้นพันธุ์กาแฟโรบัสตร้า ตามกิจกรรม “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข”

ถึงแล้ว!! ต้นพันธุ์กาแฟโรบัสตร้า ตามกิจกรรม “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข”

28 ธันวาคม 2018
254   0

ยะลา – ต้นพันธุ์กาแฟโรบัสตร้า 4000 ต้น ส่งถึงมือเกษตรกรในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา แล้วตามกิจกรรม “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข”

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา เกษตรกรจำนวนกว่า 40 ราย จากหมู่บ้านตลาดนิคม ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เข้ารับต้นพันธุ์กาแฟโรบัสตร้า จากศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จำนวน 4000 ต้น เพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่เกษตรของตนเอง เพื่อเสริมและทดแทนพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารา หรือ ทุเรียน หลังจากเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา กรมวิชาการเกษตร นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา นายสุภรณ์ ด้วงดี คณะทำงาน พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 และนายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ได้ทำพิธีมอบต้นพันธุ์กาแฟจำนวน 20000 ต้นให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.บันนังสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา ตามโครงการ “ส่งต่อตันพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข” ซึ่งเป็นนโยบายของแม่ทัพภาค 4 เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

โดย นายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา กล่าวว่า สำหรับวันนี้ ทางกลุ่มเกษตรกรใน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ได้เดินทางมารับต้นพันธุ์กาแฟโรบัสตร้า ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ค.61 ได้มอบต้นพันธุ์กาแฟให้กับเกษตรกรใน อ.เบตง ไปแล้วจำนวน 4000 ต้น ในวันนี้กลุ่มเกษตรกรของ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ก็ได้รับมอบไปอีกจำนวน 4000 ต้น และในวันที่ 28 ธค.61 กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา ก็จะได้รับมอบต้นพันธุ์กาแฟอีก 12000 ต้น รวมทั้งหมด 20000 ต้น

“ซึ่งต้นพันธุ์กาแฟที่ได้รับมอบเป็นพันธุ์กาแฟโรบัสตร้า ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีความเหมาะสมจะปลูกในทั้ง 3 อำเภอ ของจังหวัดยะลา เนื่องจากว่าพื้นที่ตามที่กล่าวมานั้น เป็นพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง และมีการกระจายตัวของปริมาณฝนอย่างสม่ำเสมอ และทางศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ก็ได้ทำการวิจัยแล้วพบว่าสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมกับพันธุ์กาแฟดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูง” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา กล่าว

นายฉัตรชัย กิตติไพศาล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีเกษตรกรในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียงคืน ปัตตานี และนราธิวาส ได้ให้ความสนใจในการปลูกกาแฟ เพื่อจะเป็นการทดแทนยางพาราเสื่อมโทรม หรือ สามารถจะนำไปปลูกเสริมในพื้นที่ที่มีอยู่ได้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม นโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา นำร่องปลูกกาแฟ เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทดแทนหรือเสริมพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารา ซึ่งในอนาคตนั้น ทางหากมีการส่งเสริมการปลูกอย่างต่อเนื่อง และการแนะนำด้านวิชาการและการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟยะลา สู่ระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาดกาแฟ จะเป็นการนำไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดยะลา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ เดินทางเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และป่าฮาลาบาลา ล่องทะเลสาบเขื่อนบางลาง หรือ ชมทะเลหมอก พร้อมกับชิมอาหารหลากหลายชนิดในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ที่กำลังได้รับความนิยม และมียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างไม่ขาดสาย

 

 

—————————