สังคม » ทหารเรือเปิดโครงการพหุวัฒนธรรม

ทหารเรือเปิดโครงการพหุวัฒนธรรม

30 ธันวาคม 2018
298   0

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดโครงการพหุวัฒนธรรม  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

              เมื่อ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 15.45 น. น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานเปิดโครงการพหุวัฒนธรรม  ปลูกมะพร้าวฟาร์มตัวอย่างบ้านไม้แก่น และพบปะพูดคุยกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และมอบไม้เท้าค้ำยัน วอร์คเกอร์ (เครื่องช่วยเดิน 4 ขา) ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

               เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านไม้แก่น หมู่ 1 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ซึ่งการจัดโครงการพหุวัฒนธรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนา แม้จะต่างศาสนา ต่างชาติพันธ์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ