บทความ » Bolehkah dilakukan penentuan nasib sendiri di wilayah sempadan selatan? atau tidak.

Bolehkah dilakukan penentuan nasib sendiri di wilayah sempadan selatan? atau tidak.

31 ธันวาคม 2018
258   0

          Masalah wilayah sempadan selatan yang berlarutan lebih daripada sepuluh tahun dan tentera daripada kawasan yang lain yang banyak berpuluhan ribu perlu bekerja di wilayah sempadan selatan. dan orang yang mempunyai perspektif yang berbeza dan ahli akademik telah menyerangkan dan menegaskan akan bahawasanya tidak perlu ada tentera untuk bekerja di kawasan ini dan mereka telah meminta untuk pengunduran tentera keluar daripada wilayah sempadan selatan. Sebenarnya, Pembungkusan kuasa tentera di Pejabat Keselamatan dalam Negeri Wilayah Ke-4 (Bahagian Dihadapan) datang ia untuk membantu polis untuk menjaga keamanan dan untuk penguatkuasaan undang-undang sahaja bukan datang ia untuk berperang atau berjuang akan orang yang mempunyai perspektif yang berbeza.

Pihak yang mempunyai pandangan yang berbeza daripada kerajaan. Selain daripada mereka itu menetapkan taktik bencana dan mewujudkan situasi bagi pengganas (Perpetrator of Violence) untuk melakukan hal-hal buruk, Juga mereka merumuskan rangka kerja untuk memerangi bagi pertubuhan masyarakat sivil untuk memanggil dan menekankan akan prestasi pegawai kerajaan seperti pelanggaran hak asasi manusia dan penguatkuasaan undang-undang di wilayah sempadan selatan, Khususnya pengesanan DNA dan menunjukkan ia akan bahawasanya masalah di wilayah sempadan selatan adalah konflik bersenjata (Armed conflict) dan ada panggilan bangun untuk penentuan nasib sendiri (Self-determination). Pegawai kerajaan yang menjadi pihak penguatkuasaan undang-undang dan pihak yang berspektif yang berbeza. Kedua-duanya menafsirkan undang-undang dan mempunyai pendapat yang berbeza. Pandangannya berbeza seperti syilling satu sisi ke sisi yang lain. Setiap pihak menafsirkan untuk menyokong pihak sendiri. Dan penulis cuba mencari maklumat untuk memunculkan kebenaran pada isu-isu yang diperbahaskan akan bahawasanya boleh dilakukan dia? Atau tiadak. Dan kenapa.

          Isu yang pertama yang penulis ingin sampaikan untuk saudara-saudara di wilayah sempadan selatan memahamikan dia ialah perkara penentuan nasib sendiri kerana pada masa yang lalu telah membangkitkan oleh masyarakat madani akan pergerakan dengan meluas terutamanya kumpulan pelajar PerMAS yang berhubung dengan perkara menentukan nasib sendiri akan bahawasanya boleh bertindak? atau tidak. Atau berapa mungkin untuk membawa kepada referendum mengenai penentuan nasib sendiri dan dipisahkan sebagai “kemerdekaan” daripada kerajaan Thailand.

Penentuan nasib sendiri (Self-determination).

       Peraturan Antarabangsa untuk Hak Politik, Pasal 1 menyatakan bahawasanya “semua warga negara mempunyai hak untuk menentukan kehendak mereka sendiri yang berdasarkan dengan hak yang tersebut. Orang-orang akan bebas didalam menentukan status politik mereka sendiri  dan boleh beroperasi secara bebas didalam membangunkan ekonomi dan masyarakat dan budayanya”.

        Hak untuk penentuan nasib sendiri (Self-determination). tidak boleh dilakukan perkara ini menurut kempen dan aliran yang berterusan oleh organisasi masyarakat madani kerana Thailand telah membuat pengisytiharan tafsiran (rizab) hak untuk menentukan nasib sendiri bahawa tidak dapat dilakukan dalam segala-galanya. Dan ada rizab dengan “Tidak boleh ditafsirkan sebagai dibenarkan atau menyokongkan sebarang tindakan untuk menjadi perpisahan atau memusnahkan keutuhan wilayah atau perpaduan politik negara atau kedaulatan sama ada ia keseluruhannya atau sebahagiannya”.

        Pergerakan oleh organisasi masyarakat sivil di wilayah sempadan selatan. Mereka tidak mengatakan semuanya tetapi mereka mengambil setengah daripada kandungan sahaja kemudian membawakan ia untuk membangunkan peraliran dan penghasutan. Mereka menganjurkan seminar untuk meyakinkan orang ramai untuk menyokongkan pihak mereka. Mereka tidak ada menyebutkan rizab dan kes perlembagaan Kerajaan Thailand yang dahulu yang telah memerintahkan mengenai perkara referendum akan bahawasanya “mesti tertakluk kepada berkesan buruk kepada kepentingan negara dan kebanyakan orang. Maka pada ketika itulah boleh berreferendum”.

       Ini menunjukan bahawasanya isu penentuan nasib sendiri (Self-determination) bukan konflik dari segi undang-undang atau dengan berpandangan yang berbeza bahkan masalahnya adalah disebabkan oleh penggunaan peraturan antarabangsa mengenai hak politik membuat langkah untuk manfaat mereka sendiri dengan menolak pernyataan tafsiran (rizab) yang telah dilakukan oleh kerajaan Thai.

          Oleh itu, penentuan nasib sendiri (Self-determination) tidak dapat dilakukan dia di wilayah sempadan selatan kerana perlembagaan dahulunya tidak membuka untuk memberreferendum mengenai isu wilayah sempadan selatan. Maka apabila tidak ada membukakan untuk memberreferendum atau mendengar suara orang di seluruh Negara. Oleh itu, bermakna bahawasanya proses yang membawakan kepada penentuan nasib sendiri tidak boleh dilakukan dia seperti yang dibangunkan alirannya.

———————–