การเมือง/มั่นคง » สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน “ชคต. เข้มแข็ง พื้นที่ปลอดภัย”

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน “ชคต. เข้มแข็ง พื้นที่ปลอดภัย”

2 มกราคม 2019
662   0

สถานการณ์ที่คนร้ายก่อกวนคุ้มครองตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ต่อสู้ผู้ก่อเหตุรุนแรง จนสามารถรักษาที่ตั้ง และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นับเป็นการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดี ทุกฝ่ายผนึกกำลังด้วยความเข้มแข็ง ทำให้สามารถระงับเหตุการณ์และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ในหลายครั้งๆ ติดตามได้ในรายงานพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “ชคต. เข้มแข็ง พื้นที่ปลอดภัย”

 

 

—————————–