ภัยแทรกซ้อน » ใต้สันติสุข ตอน แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยแทรกซ้อน

ใต้สันติสุข ตอน แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยแทรกซ้อน

3 มกราคม 2019
500   0

มาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยแทรกซ้อน ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ  พูดคุยกับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4

 

………………………………………………………………………………………..