การเมือง/มั่นคง » ‘ไทย-มาเลย์’ แนะนำตัวทีมพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ “บิ๊กเมา” ย้ำเปิดรับทุกกลุ่มร่วมออกแบบการพูดคุย

‘ไทย-มาเลย์’ แนะนำตัวทีมพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ “บิ๊กเมา” ย้ำเปิดรับทุกกลุ่มร่วมออกแบบการพูดคุย

5 มกราคม 2019
567   0

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ผู้อำนวยความสะดวกจากมาเลเซีย พบปะกลางกรุุงเทพฯ แนะนำตัวคณะพูดคุยฯ ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ และประสานงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กทม. พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ตัน สรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นูร์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะเดินทางมาประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการทำงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับแนะนำตัวคณะพูดคุยฯ ชุดใหม่ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

เวลา 16.00 น. พล.อ.อุดมชัย และ อับดุล ราฮิม นูร์ แถลงร่วมกัน โดย พล.อ.อุดมชัย กล่าวว่า ทางการไทยได้ชี้แจงทิศทางการทำงานของคณะพูดคุยฯ ฝ่ายรัฐบาลไทยให้ผู้อำนวยความสะดวกได้รับทราบ 4 เรื่อง

          เรื่องแรกคือ รัฐบาลไทยได้ดำเนินการพูดคุยตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งควรเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของคนทุกกลุ่ม

          เรื่องที่ 2 คณะพูดคุยฯ ของรัฐบาลไทยมีแนวทางชัดเจนในการเปิดพื้นที่รับฟังความเห็นของผู้เห็นต่างทุกกลุ่ม และประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนาให้สะท้อนความเห็นอย่างเสรีและปลอดภัย

          เรื่องที่ 3 คณะพูดคุยฯ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ และประชาชนทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของความต่อเนื่องและยั่งยืนของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ

          เรื่องที่ 4 คณะพูดคุยฯ ยืนยันภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 3 เรื่อง คือ การเปิดพื้นที่พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน, การพูดคุยต้องมีความต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วนให้สนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ และมีความเข้าใจพัฒนาการของกระบวนการพูดคุยฯตามความเป็นจริง

ไฟใต้ปัญหาภายใน ต้องไม่นำไปสู่แยกดินแดน

         “แนวทางในการทำงานร่วมกัน คือมาเลเซียจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ตามที่ทางการไทยร้องขอ ส่วนกรอบการทำงาน เนื่องจากเป็นปัญหาภายในของประเทศไทย ฉะนั้นทางออกต้องตั้งอยู่บนความเป็นพหุวัฒธรรม และสุดท้ายจะไม่นำไปสู่การแบ่งแยกดินแดน โดยทางการไทยจะเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีความต้องการอะไรบ้าง” พล.อ.อุดมชัย กล่าว

          หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ฝ่ายรัฐบาลไทย บอกอีกว่า กลุ่มผู้เห็นต่างฯที่จะร่วมพูดคุย จะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการพูดคุยฯ ซึ่งไม่แยกว่าเป็นกลุ่มไหน ขอให้เกิดจากความพร้อม จึงไม่ควรเร่งรัดการพูดคุยฯ ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความเห็นร่วมกัน และนำไปสู่สันติวิธี โดยดำเนินการต่อยอดจากหัวหน้าคณะพูดคุยฯชุดเดิม ซึ่งทำไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ก่อนหน้านี้

ชวน BRN ร่วมวงก่อนประชาชนไม่ยอมรับ

          ส่วนกลุ่มบีอาร์เอ็นจะเข้าร่วมพูดคุยด้วยหรือไม่นั้น พล.อ.อุดมชัย บอกว่า ระยะเวลาหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ชอบใช้ความรุนแรง กลุ่มบีอาร์เอ็นก็จะไม่ได้รับการยอมรับ และไม่สามารถบังคับบัญชาใดๆ ในพื้นที่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาบีอาร์เอ็นใช้วิธีสื่อสารผ่านสื่อทางเดียว รัฐบาลไม่สามารถพูดคุยตอบรับความต้องการใดๆ ได้ จึงอยากให้หันมาพูดคุยกัน

ตันซรี ราฮิม นูร์ ผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซีย กล่าวว่า วันนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเวทีการพูดคุยสันติสุข แต่เป็นการแนะนำตัวของแต่ละฝ่ายซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี อีกทั้งวันนี้สื่อไทยถือว่าเป็นวันครบรอบ 15 ปีเหตุการณ์ปล้นปืนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ความรุนแรงด้วย ที่ผ่านมาเราใช้เวลาในการพูดคุยฯมากพอแล้วในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการทำงานของเราอยากให้เวลาสั้นที่สุด ซึ่งตนก็รู้ว่าปัญหาซับซ้อนเพราะมีหลายสาเหตุ แต่ก็เชื่อมั่นว่า พล.อ.อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะฯ รู้ปัญหาดีที่สุด และส่วนตัวเชื่อมั่นว่าเราในฐานะผู้อำนวยความสะดวกจะใช้เวลา 2 ปีในการผลักดันขบวนการสันติภาพแก้ไขปัญหาความในสงบฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงได้