วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

พุทธ-มุสลิมนราฯ ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 81 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา

ไทยพุทธ มุสลิมร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี

วันที่ 7 ม.ค. 2561 ชาวไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี รวมทั้งศิษยานุศิษย์จากในและต่างประเทศพร้อมใจร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 81 ปี 60พรรษา พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความปรองดองสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์ของพี่น้องชาวไทยที่มีความต่างทางศาสนา ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลเอกวิวัฒน์ ปฐมภาค อดีตแม่ทัพภาค 4 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง และผู้นำศาสนาร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมถวายกระเช้าและช่อดอกไม้อวยพรในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล

สำหรับบรรยากาศ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราและเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนา และชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความรักใคร่ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสองศาสนา ซึ่งถือเป็นภาพแห่งความประทับใจที่น่าจดจำ

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เป็นพระนักพัฒนา และเป็นพระที่เข้าถึง และเข้าใจประชาชนในพื้นที่ คนในพื้นที่ทั้งไทยและมาเลเซีย ให้ความเคารพต่อท่าน เพราะท่าน รักทุกคน ไม่ว่าไทยพุทธและมุสลิม ท่านได้ลงร่วมกิจกรรมมากมาย เข้าใจถึงอัตลักษณ์ ศาสนา วัฒนธรรมอย่างดี ที่ว่าเป็นพระสงฆ์ ที่ทุกคนยอมรับ ในความดีงาม จริยธรรม ที่การปฎิบัติอย่างเที่ยงธรรม การมาร่วมกิจกรรมของชาวมุสลิม มาด้วยใจไม่มีใครบังคับมา เหตุผลเพราะท่านเป็นคนดี และช่วยเหลือประชาชน ไม่แบ่งชั้นชน ความรักความสามัคคี ทำให้ไม่เกิดการหวาดระแวงต่อกัน ระหว่างชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม ทุกคนต่างอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ ด้วยสันติวิธี ซึ่งพระสงฆ์รูปนี้ทุกคนยอมรับ เป็นแสงแห่งความหวัง ที่จะนำมาสู่ความสันติสุขในพื้นที่

 

 

 

 

——————————-