สังคม » มทภ.4 ประชุมหารือ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยะรัง จ.ปัตตานี

มทภ.4 ประชุมหารือ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยะรัง จ.ปัตตานี

13 มกราคม 2019
237   0

          มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือ กับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของชุมชน และหมู่บ้านตนเอง  ให้ทุกส่วนที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างเต็มรูปแบบ

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม62 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับบัญชากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา ในพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

          ทั้งนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของชุมชน และหมู่บ้านตนเอง และไม่ให้ความร่วมมือและให้ที่พักพิงกับผู้ก่อเหตุรุนแรง และหลังจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมฝากความห่วงใยในปัญหายาเสพติดในท้องที่ให้ผู้นำท้องที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ ให้ปราศจากทั้งผู้ค้า และผู้เสพ โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกชักจูงข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย ตลอดถึงอาจถูกชักนำเข้าสู่กระบวนการก่อความรุนแรงได้เช่นกัน ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความสุข สงบ ขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะนำพาให้เศรษฐกิจดีตามไปด้วย

          ทางด้าน ผู้นำท้องถิ่น และโต๊ะอิหม่าม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า การที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุดนั้น ต้องเริ่มจากคนในพื้นที่ก่อน ที่ต้องคอยช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในชุมชน อีกทั้งผู้นำชุมชนเองที่ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเลือกที่จะอยู่ข้างความถูกต้อง ตลอดถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่ก็ตามที่ต้องเร่ง และช่วยกันแก้ไข เพื่อลดปัญหาเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ปกครอง และครอบครัวที่ถือว่าอยู่ใกล้ชิดเยาวชนมากที่สุดต้องช่วงกันดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษ  ทั้งนี้ผู้นำท้องถิ่นและโต๊ะอิหม่าม ที่มาร่วมประชุมต่างเห็นด้วยและพร้อมจะร่วมมือกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนต่อไป

 

………………………………………………………………………….