บทความ » Analisis pernyataan “Abdul Karim Khalid” Jurucakap BRN.

Analisis pernyataan “Abdul Karim Khalid” Jurucakap BRN.

20 มกราคม 2019
345   0

Dalam kes laman web Berita Bumi Patani Telah menyiarkan ia akan klip video Encik Abdul Karim Khalid (Jurucakap BRN) mengumumkan akan kemenangan pertempuran secara keseluruhannya daripada generasi ke generasi untuk tempoh 100 tahun yang nenek moyang berjuangkan untuk mengekalkan akan hak dan identiti untuk keturunan Pattani serta dengan dicubakan ia untuk mencadangkan akan bahawasanya pertempuran sedemikian dimenangi ke atas kerajaan Thailand sehingga orang Melayu mendapatkan banyak manfaat pada ketika lupa menyebutkan ia akan kelemahan atau kerosakan daripada perbuatan ganas yang lalu. Saya sebagai seorang perantara yang telah lama berada di kawasan ini, Ingin menyatakan akan pendapat komparatif dalam pernyataan itu seperti berikut.

1.Isu propaganda untuk meyakinkan akan saudara-saudara Patani untuk menyertai perjuangan dengan kumpulan kemerdekaan untuk keadilan dengan merujukan ia akan sejarah sejak tahun 1785 yang nenek moyang telah berjuang sekian lama dengan menggalakkan ia akan bahawasanya pada satu hari kemenangan akan menjadi milik kita serta dengan menyeru dia untuk tidak memberi sokongan akan kerajaan Thai. Sepanjang 15 tahun dan kerjasama daripada orang yang dikorbankan untuk menyertai pertempuran oleh orang Patani, kita tidak pernah mendapatkan manfaat daripada Siam bahkan Siam memberi bagi kita semata-mata.

          Perkara ini menunjukkan akan bahawasanya mereka cuba untuk menggunakan sejarah untuk hasutan sebagai mana kebanyakan orang sudah diketahui melalui dokumen dan buku yang ulama dan ahli-ahli akademik dan ahli sejarah telah mencadangkan akan bahawasanya adalah ia tempoh peralihan kerajaan Siam dan mengembangkan pengaruhan oleh kerajaan British dan Perancis yang mereka itu ingin mencari kuasa dan bumi di rantau ini sehingga menjejaskan akan pengurusan oleh pemerintah Siam dan orang Melayu pada masa itu. Hendak dibezakan oleh BRN akan orang Buddha Thailand dan orang Muslim Thailand. Maka mereka cuba untuk mengatakan akan bahawasanya umat Islam tidak harus memberi kerjasama akan kerajaan Thai pada ketika kerajaan membangunkan akan projek infrastruktur bandar model dan projek bandar yang mantap dan makmur dan mampan untuk meningkatkan kualiti hidup dan pendapatan dan ekonomi serta dengan membangunkan sistem pendidikan. Berang yang boleh disahkan ialah pada masa yang lalu ada organisasi OIC dan pemimpin agama dari luar Negara, mereka telah melawat  dan berjumpa dengan saudara-saudara Islam di wilayah sempadan selatan dan memujikan ia akan kerajaan Thailand dan agensi-agensi kerajaan yang menjaga rakyat dengan baik dan mungkin lebih baik ia daripada sesetengah negara Islam lagi.

2.Isu pertempuran pada masa yang lalu, Menyebabkan kerajaan Thai takut dan perlu menghantarkan akan tentera untuk menjaga kerusuhan. Atas sebab inilah kita perlu meminta sokongan daripada orang-orang untuk pertempuran seterusnya.

        Dalam hal ini, kerajaan Thai tidak takut sekali bahkan adalah ia kewajipan bagi kerajaan untuk mengekalkan akan keamanan dan ketenteraman untuk orang-orang dapat hidup dengan kebahagiaan. Kerajaan dilengkapi dengan tentera dan persenjataan dan potensi unggul tetapi kerajaan tidak mahu untuk menggunakan keganasan bahkan hendak menggunakan ia dengan jalan damai dan penguatkuasaan undang-undang dan proses keadilan. Terdapat banyak projek yang membolehkan pesesat atau yang ditinggalkan oleh BRN telah menyertai ia dengan kerajaan. Berang yang jelas ialah kebanyakan orang tidak bersetuju dengan keganasan. Penduduk kampong yang banyak di Mukim Kalisa, Daerah Ra-ngae telah mezahirkan akan pandangannya dengan tidak bersetuju dengan keganasan dan Suruhanjaya Kebangsaan Hak Asasi Manusia mengutukkan ia akan penkeganasan yang menggunakan hospital kesihatan sebagai tempat serangan Pasukan Kawalan Mukim Kalisa yang lalu dan satu lagi perkara ialah melihat penyertaan oleh sektor awam yang lebih kuat dalam membantu mengawalkan seperti Pasukan Keselamatan Kampung dan Sukarelawan Menjaga Bandar dan Pasukan Sukarelawan Mengekalkan Negeri yang menjadi contoh yang jelas yang membawa pasukannya untuk membantu dan melawankan akan penkeganasan yang menyerangkan ia akan pangkalan Pasukan Kawalan Mukim Kalisa.

3.Isu-isu dengan BRN memainkan peranan di wilayah sempadan selatan. Oleh kerana itulah kerajaan perlu menyokong lebih banyak pembangunan dan buat kerjaya untuk orang Islam seperti guru dan pegawai kerajaan dan ahli perniagaan dan meningkatkan kualiti pendidikan.

          Perkara ini, cuba untuk diperhalusi di sudutkan tanggapan, Sekiranya jika tiada insiden ganas di wilayah sempadan selatan, Perkara yang baik akan berlaku lebih daripada sekarang seperti akan ada pelaburan yang banyak dan ekonomi akan menjadi lebih baik dan pendapatan orang yang berdagang atau yang bekerja maka meningkatkan ia dengan sewajarnya dan lebih ramai pelancong dan sistem pembangunan pendidikan akan lebih telus dan projek pembangunan infrastruktur dan bandar akan mencapai matlamatnya. Berang yang menjadi halangan adalah populariti keganasan dan diskriminasi dan kesangsian dan masyarakat luar tidak yakinkan akan dia dan diketahui oleh kebanyakan orang di wilayah sempadan selatan itu akan bahawasanya siapakah yang berada di belakang halangan bahkan BRN adalah organisasi rahsia yang tidak menerima dan enggan mendedahkan akan apa yang lakukan ia.

4.Isu bahawasanya kerajaan Thai tidak ikhlas untuk mencari keamanan dan memandangkan ia akan dia sebagai masalah domestic.

        Perkara ini akan melihat dengan jelas akan bahawasanya masalah di wilayah sempadan selatan, Kerajaan telah meningkatkan dia sebagai agenda nasional. Kerajaan telah menubuhkan jawatankuasa untuk bekerja dengan banyak peringkat untuk menyelesaikan masalah sama ada ia agensi pusat dan agensi di kawasan serta dengan peruntukan bajet untuk menyelesaikan masalah pada dimensi kestabilan dan pembangunan dan keadilan dan meningkatkan pemahaman di rumah dan di luar Negara untuk membolehkan wilayah sempadan selatan kembali ke kedamaian dan orang-orang boleh hidup bersama dengan pelbagai budaya dan hidup bersama secara normal dan bahagia. Dan lagi jamaah perundingan damai di peringkat kerajaan dan kawasan mencarikan oleh mereka itu akan jalan untuk berunding dengan pihak yang mempunyai pandangan yang berbeza daripada kerajaan akan semua kumpulan melalui fasilitator pihak Malaysia. Pada masa ini, jika memandangkan ia dengan sudut yang lain, Hendaklah BRN tidak mempopularkan akan keganasan dan mesti menggunakan akan jalan damai dengan menyertai perundingan damai yang sedang dijalankan dia oleh jamaah perundingan damai.

 

 

—————————