บทความ » ขอประณามการฆาตกรรมสันติภาพ

ขอประณามการฆาตกรรมสันติภาพ

20 มกราคม 2019
1094   0

อัลกุรอานสอนว่า “แม้นหากพวกเขาโน้มเอียงสู่สันติภาพ พวกเจ้าก็จงสนองตอบความโน้มเอียงนั้น และจงมอบหมายต่ออัลลอฮ” อัล อันฟาล : 8

นี่เป็นบัญญัติจากอัลลอฮให้มุสลิมต้องใฝ่หาสันติภาพ แม้หากมีอริศัตรูที่ต้องต่อสู้กัน แล้วฝ่ายอรินั้นเกิดประสงค์จะเปลี่ยนความสัมพันธ์จากศัตรูเป็นมิตร ก็ต้องตอบสนองความประสงค์นั้น เพื่อร่วมสร้างสันติภาพด้วยกัน

อิหม่ามคือผู้นำที่ต้องสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสันติภาพขึ้นในท้องที่ของตน ผ่านการชักชวนสัปปุรุษทั้งหลายสู่มัสยิด เพื่อขัดเกลาจิตใจมิให้ถูกกิเลสครอบงำจนอาจลงมือกระทำการอันสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมชุมชนได้

พระภิกษุในพุทธศาสนาคือผู้ประสงค์จะตัดขาดจากกิเลสตัณหาในตัวตน จึงมุ่งสู่ความวิเวกในวัดวาอาราม โดยไม่ประสงค์จะทำให้เกิดความเดือดร้อนใด ๆ แก่แผ่นดิน บุคคลทั้งสองจึงต้องดำรงอยู่ในสถานะที่ถูกปกป้องคุ้มครอง มิให้ผู้ใดทำร้ายหรือข่มเหงรังแกได้

แต่บัดนี้ อิหม่ามกลับถูกลอบสังหารและพระภิกษุถูกทำร้าย ซึ่งเป็นสิ่งชี้ชัดว่าผู้ลงมือกระทำมิได้ประสงค์ดีต่อสังคม แต่ต้องการจุดชนวนแห่งความแตกแยกขัดแย้งขึ้นในหมู่ประชาชน เป็นการสร้างความเลวร้ายอย่างยิ่งขึ้นในแผ่นดินที่ผู้คนควรอยู่ร่วมกันได้ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสันติภาพ โดยมีบุคลากรที่เราเรียกกันว่า อิหม่ามและพระภิกษุ เป็นผู้สร้างสรรค์จรรโลง

การสังหารอิหม่ามและพระภิกษุสะท้อนความมืดบอดทางปัญญาของผู้ลงมือ และเป็นการกระทำที่บ่งชี้ว่าพวกเขาถูกครอบงำด้วยความคลั่งไคล้บางประการ จึงลงมือสังหารบุคคลที่เป็นกุญแจแห่งสันติภาพซึ่งทั้งพุทธและมุสลิมล้วนปรารถนาให้เกิดขึ้นในดินแดนนี้

เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสีย และขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อฆาตกรที่มุ่งหมายทำลายสันติภาพและความสงบสุขเพียงเพื่อตอบสนองความคลั่งไคล้แห่งตน เป็นการกระทำของอาชญากรมิใช่วีรชน เป็นการเดินตามก้าวย่างของซาตาน มิใช่การสมาทานคำสอนของศาสนาใด

 

—————————————-

Cr: ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ