ทั่วไป » นราฯ ปัตตานี และยะลา แห่ร่วมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ (มีคลิป)

นราฯ ปัตตานี และยะลา แห่ร่วมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ (มีคลิป)

22 มกราคม 2019
1933   0

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในห้วงที่ผ่านมา จนเป็นเหตุนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตที่มีคุณค่าอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นของผู้นำศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามการใช้ความรุนแรงดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ปราศจากเหตุผลความรับผิดชอบชั่วดีทั้งปวงและยังผิดต่อหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาอย่างร้ายแรง จึงทำให้ข้าราชการ ประชาชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ต่างออกมาแสดงพลังกับจุดยืนที่ไม่ต้องการเหตุความรุนแรง ที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบ

ล่าสุดวันนี้ 22 ม.ค.62 ประชาชนในพื้นที่ นราฯ ปัตตานี และยะลา ร่วมเดินรณรงค์เพื่อต่อตานความรุนแรงทุกรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำศาสนา, กลุ่มสตรี,โฆษกชาวบ้าน,ลูกจ้างเสริมสร้างสันติสุข,ครูและนักเรียน,ข้าราชการทุกภาคส่วน,พ่อค้าประชาชนร่วมกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงเรียกร้องความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยต่อการกระทำต่อความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่รัฐ

 

 

 

———————————-