ทั่วไป » โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจง ทำความเข้าใจเรื่องการบวชพระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจง ทำความเข้าใจเรื่องการบวชพระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)

23 มกราคม 2019
669   0

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจง ทำความเข้าใจเรื่องการบวชพระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำชัดเป้าหมายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ

พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. กล่าวว่า หลังการให้สัมภาษณ์ของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เกี่ยวกับการบวชพระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังได้มีหลายส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์และสื่อความที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงค่อนข้างมากทำให้สังคมมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง จึงขอชี้แจงว่าการบวชพระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องใหม่ภายหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อปี 2547 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัดและพระในพื้นที่เป็นอย่างมาก ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนและส่วนราชการต่างๆทั้งพลเรือนตำรวจทหารมาบวชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงหลังเทศกาลออกพรรษา จากการตรวจสอบวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 389 วัดภายหลังออกพรรษาพบว่ามีหลายวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำวัดอยู่เลย เพราะฉะนั้นจึงต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมทั้งข้าราชการ ไม่ใช่แค่เฉพาะทหารที่มีความประสงค์ มีความตั้งใจที่จะมาครองผ้าเหลืองเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธและเมื่อบวชแล้วต้องยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่พึ่งทางใจของพี่น้องประชาชนได้ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยต้องแยกออกจากกันให้ได้

สำหรับการรักษาความปลอดภัยหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคง นั่นคือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งตอนนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มีการบูรณาการกำลังภาคประชาชนร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยให้กับพระ พร้อมวางระบบในการรักษาความปลอดภัยและในขณะออกบิณฑบาต เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้ช่วยกันสื่อสารให้สังคมเข้าใจ ว่าการบวชพระเป็นการกระทำโดยความสมัครใจ แล้วก็บวชเพื่อต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

———————————-