วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

รวมพลังจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหายาเสพติด (มีคลิป)

02 ก.พ. 2019
1305

ศูนย์ป้องกันยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดงานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารูภาคประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

          วันนี้ (2 ก.พ. 62) ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พล.ท.ทวี เกิดสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะทำงานฯ ได้จัดงาน “รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน” ขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู โดยประชาชนมีส่วนร่วม สร้างพลังของจิตอาสาให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มากที่สุด 

          ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนารูปแบบวิธีการของประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายมวลชนจิตอาสาญาลันนันบารู จำนวน 2,500 คน เข้าร่วม 

          สำหรับกิจกรรมในงานมีการกล่าวปฎิญาณตนของสมาชิกจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู การแสดงของเยาวชนญาลันนันบารู การนำเสนอของกลุ่มผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ จิตอาสาฯ ผู้ปกครอง นักเรียน นิทรรศการการดำเนินงานของเครือข่ายป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาคประชาชน รวมทั้งการเปิดตลาดนัดญาลันนันบารู ให้สมาชิกซื้อ จำหน่ายสินค้าภายในงาน ทั้งนี้ การดำเนินการ ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยประชาชนมีส่วนร่วม ที่ใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู” โดยการสนับสนุนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังของจิตอาสาให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด โดยให้ภาครัฐเป็นผู้คอยหนุนเสริมเท่านั้น โดยในปี 2562 มีเป้าหมายสร้างจิตอาสาใหม่ขึ้นมาให้ได้ ไม่น้อยกว่า 8,000 คน และสร้างสมาชิกให้ได้ ไม่น้อยกว่า 150,000 ครัวเรือน เพื่อให้เป็นพลังในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับภาครัฐ ลดจุดอ่อนในการทำงานของภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างจิตอาสาใหม่ขึ้นมา แล้วมากกว่า 4,000 คน และมีครัวเรือนสมาชิกแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน ทำให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกระบบ ได้แล้วมากกว่า 2,000 คน และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กก่อนวัยเสี่ยงในหลักสูตรญาลันนันบารูจูเนียร์ ได้แล้วกว่า 3,000 คน และจะมีการดำเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 

 

……………………………………………………