ทั่วไป » นราธิวาส ออกเยี่ยมมัสยิด พบปะผู้นำศาสนา ตามโครงการ”ประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข”

นราธิวาส ออกเยี่ยมมัสยิด พบปะผู้นำศาสนา ตามโครงการ”ประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข”

5 กุมภาพันธ์ 2019
338   0

รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ออกเยี่ยมมัสยิดสะแต หมู่ที่ 4 อำเภอบาเจาะ พบปะผู้นำศาสนา  สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข

วันที่ (4 ก.พ. 62) ที่มัสยิดสะแต หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมมัสยิด พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดนราธิวาส โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การออกเยี่ยมมัสยิดครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนา ประชาชน และเยาวชน ส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานราชการจะได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของจังหวัด ตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส “7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านชุมชน จะต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ โดยการระดมความร่วมมือจากผู้นำศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อการชักชวน หรือชี้นำจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งเป็นแนวร่วมของทางราชการในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ และส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น

 

 

—————————-