ทั่วไป » หัวหน้าคณะพูดคุยฯ พบปะพูดคุยผู้นำศาสนา 3 จชต. หารือแนวทางแก้ไขปัญหา จชต.

หัวหน้าคณะพูดคุยฯ พบปะพูดคุยผู้นำศาสนา 3 จชต. หารือแนวทางแก้ไขปัญหา จชต.

6 กุมภาพันธ์ 2019
369   0

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ที่โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้นำศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมพูดคุยหารือแนวทางพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดสันติสุข

หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า “จะขอพูดคุยเพื่อเลี่ยงความขัดแย้ง ความรุนแรง พร้อมทั้งยืนยันกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ว่า จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง” ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการร่วมพูดคุยหารือแนวทางพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มมาราปาตานีที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป

 

 

————————-