บทความ » Pegganas cuba menggunakan kanak-kanak sebagai perisai untuk bertahan.

Pegganas cuba menggunakan kanak-kanak sebagai perisai untuk bertahan.

7 กุมภาพันธ์ 2019
339   0

Kes pertempuran di Tempat 3 Mukim Teluk Kapur Daerah Jaring Wilayah Pattani menyebabkan 2 penjahat mati dan mesitakan akan 1 senjata api AK-47 dan 1 pistol 9mm dan 1 pegawai tercedera dan gadis berusia 8 tahun tercedera 1 orang itu. Acara sedemikian adalah kesinambungan daripada penjahat berpakaian meniru pegawai tentera hitam untuk menembak pegawai sukarelawan mengekalkan negeri meninggal dunia 4 pegawai semasa menjagakan oleh mereka itu akan keselamatan Sekolah Kebangsaan Kampung Buko Daerah Jarang dan kemudian pegawai-pegawai bertempur akan penjahat yang berhampir dengan Masjid Krue Se dan dapat mengawalkan akan 1 penjahat dan melarikan diri 1 orang yang dimaklumkan oleh sumber berita awam akan bahawasanya penjahat itu telah melarikan diri untuk tinggal di kawasan itu maka menghantarkan akan pegawai untuk memeriksa dan menyebabkan berlakunya pertempuran sehingga mengakibatkan kerugian sedemikian.

 

Dari pemeriksaan kedua-dua kematian itu mendapatikan akan sejarahnya menjadi ia penkeganasan yang bertingkah laku ganas dan mempunyai sejumlah 7 waran tangkap yaitu Abdullah Saman, 30 tahun dengan waran tangkap untuk 6 prosedur jenayah dan Abdullah Ceklong, 38 tahun yang cedera daripada bertempurkan akan pegawai dan bersembuh ia di rumah yang tersebut dan mempunyai ia akan 1 waran tangkap prosedur Jenayah. Pegawai telah mengikuti prosedur dalam penguatkuasaan undang-undang dan pada pengepungan itu penjahat telah menembakkan dahulu yang menyebabkan sukarelawan tentera hitam Thita Buangam yang berada di bawah Unit tertentu Tentera Hitam 43 tercedera dan kemudian memberitahu kepada Imam dan pemimpin kampung untuk membantu berunding tetapi penjahat menolak untuk menyerahkan diri dan menggunakan ia akan senjata untuk menembakkan akan pegawai sehingga menyebabkan bertempur dan meninggal dunianya. Kedua-dua penjahat mempunyai rekod jenayah yang menciptakan banyak kerugian didalam kehidupan dan harta benda. Dan pada hari itu juga dia menggunakan orang-orang di rumah dan kanak-kanak perempuan menjadi perisai yang menyebabkan kanak-kanak perempuan itu tercedera. Ini dapat dilihatkan akan bahawasanya kedua-dua penjehat yang melakukan pembunuhan dan pengeboman orang yang tidak bersalah yang tanpa takut akan dosa atau undang-undang sehingga dosa mengetasi akan kedua-duanya. Membunuh oleh kedua-duanya akan 4 orang anggota Sukarelawan Unit Perlindungan Mukim Prachan di Sekolah Kebangsaan Kampung Buko dan melarikan diri sampai akhir jalan, imam dan pemimpin agama datang untuk berunding dengan dia tetapi menolak ia dan menggunakan kedua-duanya akan seorang gadis kecil sebagai perisai untuk bertahan tanpa bermaruah yang membawa kepada kerugian sedemikian. Kami ingin menggunakan kata-kata isteri Sukarelawan Unit Perlindungan Mukim yang meninggal dunia, yang berkata ia, “Saya tidak fikir akan bahawasanya suami akan mati, bahkan semua perkara telah ditentukan dia” kerana sesiapa yang telah melakukan sebarang perbuatan, maka pada suatu hari perbuatan itu akan kembalinya.

 

Untuk acara ini, Pengarah Keselamatan Dalam Negeri Wilayah Ke-4 mengarahkan untuk mengumpulkan bahan saksi dan pemeriksaan dan bukti senjata api dan meluaskan hasilnya kepada kumpulan yang tinggal serta dengan membantu dan menyembuhkan akan gadis yang cedera dengan segera dan memeriksakan tingkah laku pemilik rumah adakah bersetuju ia dan memberi perlindungan ia akan para penjenayah? Atau tiada, untuk meneruskan prosiding undang-undang. Marilah kita berlihat akan bahawasanya siapakah yang perlu membayarkan karma ini lagi?

 

…………………………….……………….