บทความ » بوم كريتادتيبادان جارغ، منونجوقكن تيغكه لاكويغ ئانس يغ جاهل. برنية اونتوق دلاكوكن ترهادف بودق دان فرمفوان يغ تيدق برساله. ماريله كيت برسام-سام منخلاكندي.

بوم كريتادتيبادان جارغ، منونجوقكن تيغكه لاكويغ ئانس يغ جاهل. برنية اونتوق دلاكوكن ترهادف بودق دان فرمفوان يغ تيدق برساله. ماريله كيت برسام-سام منخلاكندي.

7 กุมภาพันธ์ 2019
419   0