การเมือง/มั่นคง » ยะลาฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล เพื่อป้องกันความไม่สงบในพื้นที่

ยะลาฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล เพื่อป้องกันความไม่สงบในพื้นที่

7 กุมภาพันธ์ 2019
401   0

รองผู้ว่าฯ ยะลา เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบล เพื่อป้องกันเหตุการณ์จากความไม่สงบในพื้นที่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) รุ่นที่ 11/2562 (อส.หญิง) เพื่อบูรณาการการฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชนในรูปแบบอื่นให้มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในตำบล หมู่บ้าน

นอกจากนี้ ยังได้กำชับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ใช้มาตรการในการระวังพื้นที่ สอดส่อง ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุการณ์จากความไม่สงบในพื้นที่

 

 

—————————