การเมือง/มั่นคง » แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่นราธิวาส สั่งคุมเข้มด่านชายแดนใต้ หวั่นผู้ไม่หวังดีนำวัตถุต้องสงสัยเข้าประเทศ

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่นราธิวาส สั่งคุมเข้มด่านชายแดนใต้ หวั่นผู้ไม่หวังดีนำวัตถุต้องสงสัยเข้าประเทศ

7 กุมภาพันธ์ 2019
382   0

วันที่  6 ก.พ.62 เวลา 15.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  ลงพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ในเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล และมอบนโยบายเพิ่มเติมในด้านมาตรการความเข้มงวด วัตถุและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในราชอาณาจักร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศุลกากรพิพัฒน์ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ตรวจสอบอย่างจริงจัง พร้อมสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด รวมถึงวัตถุต้องสงสัย และสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่จะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้า-ออก ด่านทุกด่านให้ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อช่วยกันป้องกันและป้องปรามการเข้ามาซึ่งสิ่งผิดกฎหมายในราชอาณาจักร

 

 

————————