ทั่วไป » ปัตตานี ดึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย เฝ้าดูแลรักษาความสงบช่วงเลือกตั้ง

ปัตตานี ดึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย เฝ้าดูแลรักษาความสงบช่วงเลือกตั้ง

8 กุมภาพันธ์ 2019
623   0

อำเภอเมืองปัตตานี ร่วมระดมความคิดเห็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมบันทึกข้อตกลง (MOU) มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตลอดจนการเลือกตั้งได้สิ้นสุดลง

วันที่ 7 พ.ค.62 ที่หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานี นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระดมความคิดเห็น พร้อมร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในฐานะพนักงานปกครอง เพื่อบูรณาการแผนร่วมกับหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในการป้องกัน ดูแลรักษาความสงบในพื้นที่เขตเมืองปัตตานีตลอดจนการเลือกตั้งสิ้นสุดลง

นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เน้นย้ำให้กำลังภาคประชาชน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันกำหนดข้อตกลงร่วมกันโดยมีข้อตกลง ดังนี้

1.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล บูรณาแผนกับหน่วยกำลังในพื้นที่

2.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมู่บ้าน อบ่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด เพื่อควบคุมพื้นที่

3.ให้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 24 ชั่วโมง ตำบลละ 1 จุด

4.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมายภารกิจให้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน

5.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่

6.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำประวัติบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ โดยตรวจสอบจากเจ้าของบ้านที่ให้แหล่งพักพิง

และ 7.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ปฏิบัติตนวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และดูแลความสงบเรียบร้อย หน่วยเลือกตั้งทุกพื้นที่ ตลอดจนการเลือกตั้งได้สิ้นสุดลง อีกด้วย

 

 

—————————–