วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

มทภ.4 เดินหน้าปราบยาเสพติด ดึงสถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้ รวมพลังต้านยาเสพติด

     แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำเดินหน้าปราบยาเสพติด ดึงสถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้ รวมพลังต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อนำสันติสุขสู่พื้นที่

     วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10 .00 น. ณ สถาบันปอเนาะดารุสสาลาม ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมสถาบันปอเนาะรวมพลังต้านยาเสพติด โดยนำแนวทางและหลักการอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และต้านยาเสพติดทุกรูปแบบเพื่อนำสันติสุขสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิแสงเมตตา เพื่อการกุศลและการศึกษาในการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนแสงเมตตาวิทยา โดยมีพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โต๊ะครูจากสถาบันปอเนาะในพื้นที่ และนักศึกษาปอเนาะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 450 คน

     พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ต้องปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้น และเชื่อว่าปัญหาความมั่นคงและปัญหาอื่นๆจะลดลงดีขึ้นเป็นลำดับ ฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแส เขียนจดหมายส่งมายัง ตู้ ปณ. 41 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โดยไม่ต้องลงชื่อ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จะดำเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นทุกคน ต้องร่วมด้วยช่วยกัน เจ้าหน้าที่ทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เมื่อปัญหายาเสพติดหมดไป เหตุการณ์ต่างๆก็จะสงบไปด้วย สำหรับสถาบันปอเนาะถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการสอนเยาวชน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะการป้องกันเยาวชนในสถานศึกษาปอเนาะ รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังมวลชนที่ยิ่งใหญ่ของสถาบันการศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการแสดงให้ทุกคนรู้ว่าสถาบันการศึกษาปอเนาะจะร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เพื่อนำสันติสุขคืนพื้นที่ต่อไป

     สำหรับกิจกรรมสถาบันปอเนาะรวมพลังต้านยาเสพติด จัดขึ้นเนื่องด้วยสมาคมสถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยจากยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามของความมั่นคงของมนุษยชาติ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำลายสังคม และส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติ แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการป้องกันและเฝ้าระวัง จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมสถาบันปอเนาะรวมพลังต้านยาเสพติดในทุกรูปแบบ เพื่อนำสันติสุขสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

………………………………………………….