วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ประมวลภาพ “ท่านเวาะ” นำไทยพุทธ-มุสลิม มาร่วมงานวัดเทพนิมิตร อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดบ้านกลาง  อ. ปะนาแระ จ. ปัตตานี  มีสิ่งดีๆๆมาให้เห็น แสงสว่างจากปลายอุโมงส่องแสงจ้ามาจาก พระสงฆ์ รูปหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ท่านเวาะ” วันนี้มีพิธีใหญ่ที่วัดบ้านกลาง  พหุวัฒนธรรมของแท้  พุทธ-มุสลิม ของแท้ไม่มีเสแส้ง มีแต่รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขให้คนไทยได้เห็น

หมายเหตุ** พี่น้องมุสลิมมิได้ร่วมงานตามพิธีกรรมตามศาสนาพุทธ แต่เข้าร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลดังวิถีดั้งเดิมของคนมลายูพุทธและมุสลิมในอดีต งานวัดพี่น้องมุสลิมไปช่วย งานมัสยิดพี่น้องพุทธไปช่วย.

 

 

—————————-