การศึกษา » สกู๊ปพิเศษ…น้องๆที่เข้าเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต.(มีคลิป)

สกู๊ปพิเศษ…น้องๆที่เข้าเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต.(มีคลิป)

20 กุมภาพันธ์ 2019
522   0

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนประจำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในบัญชีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการดูแลในด้านที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ ตลอดจนอุปกรณ์ความจำเป็นพื้นฐานตามวัยเรียน ซึ่งในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ผ่านความเห็นชอบโครงการและงบประมาณจากคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เรียบร้อยแล้ว

สำหรับนางสาว ศิริประภา  ชำนาญธุรกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา เป็นเด็กเรียนดี แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อย บิดาเสียชีวิต มีมารดาเป็นผู้หารายได้ เลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว  เป็นหนึ่งในจำนวนนักเรียน สี่พันกว่าคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2561

ศิริประภา เล่าให้ฟังว่า “ก่อนหน้าที่หนูจะมาอยู่โรงเรียนประชารัฐ  ฐานะทางบ้านหนูไม่ค่อยดี มีแม่คนเดียวที่เป็นผู้เลี้ยงดูในครอบครัว  และก็ตายาย เลี้ยงลูก 3 คนคะ แม่ทำอาชีพหาของป่าขาย และกรีดยางค่ะพอหนูได้เข้ามาอยู่โรงเรียนประชารัฐนะคะ  หนูได้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง ค่าอาหาร ลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแม่ค่ะ  แล้วก็หลังจากที่ได้มาอยู่โรงเรียนประชารัฐนะคะ หนูรู้สึกมีความสุข สบายใจ และก็รู้สึกว่าหนูมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น  กับเพื่อน ๆ ที่อยู่ในโรงเรียน เพราะว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะค่ะ อาทิเช่น การทำละหมาด การทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกายร่วมกัน หนูเป็นอิสลาม ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำละหมาดให้แก่น้อง ๆ ด้วย มีเวลาอ่านหนังสือเรียนได้มากขึ้น  ที่นี่อยู่กันแบบครอบครัว ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่ และนักเรียนเปรียบเสมือนพี่น้อง สมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันค่ะ”

 

———————————-

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.southernreports.org/2019/02/18/fregvtr276/