วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ย้อนรอยจุดเริ่มสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 28 กุมภาพันธ์ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว..

28 ก.พ. 2019
641

วันนี้เมื่อ 6 ปีที่แล้วเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเนื่องจากมีการลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับ BRN โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก การลงนามเอกสารนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้มองเห็นการพูดคุยเพื่อสันติภาพของคู่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ ต่อจากนี้ไปกับทิศทางการพูดคุยจะเป็นเช่นไรนั้นต้องต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง 24 มีนาคม จะขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพอย่างไร?

ย้อนไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยืดเยื้อมากว่า 10 ปี มีพิธีการลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (General Consensus on Peace Dialogue Process)  ระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani — BRN ) พิธีการลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นจากแรงสนับสนุนสำคัญของรัฐบาลมาเลเซียซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator)

พัฒนาการนี้แม้แต่คนในพื้นที่เองก็ยังประหลาดใจ แต่เริ่มมีความหวังในการใช้ชีวิตเยี่ยงปกติสุขปราศจากเหตุรุนแรงหากการพูดคุยสำเร็จ แสวงหาสันติภาพและสันติสุขร่วมกันภายใต้ความขัดแย้งในความหลากหลายแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ถึงแม้ว่ากระบวนการสันติภาพจะล้มลุกคลุกคลาน มีปัญหาและอุปสรรคนานัปการที่อาจทำให้กระบวนการดังกล่าวต้องล้มเหลวไปครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการหันหน้ามาพูดคุยกันแทนการใช้ความรุนแรง ซึ่งการใช้ความรุนแรงนั้นไม่ได้เป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องสันติภาพที่แท้จริง

แต่ในอีกด้านหนึ่งพลวัตของกระบวนการพูดคุยสันติภาพยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ทางการเมืองเพิ่มขึ้น มีการถกเถียงในประเด็นใจกลางของความขัดแย้งที่ชายแดนใต้มากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมของภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกอย่างสันติ

ทิศทางการพูดคุยสันติสุขจะเป็นเช่นไรนั้น ไม่มีใครคาดเดาได้จะต้องจับตาดูจุดยืนพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะเอาอย่างไร? อีกไม่กี่วันจะได้รู้คำตอบ ช่วงเวลานี้เราในฐานะประชาชนให้โอกาสพรรคการเมืองต่างๆ แสดงวิสัยทัศน์แถลงนโยบายพรรคให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคไหนเป็นอย่างไรพิจารณาเอาเองและอย่าลืมเก็บข้อมูลไว้ทวงคืนกับนโยบายหาเสียงขายฝัน และเชื่อว่ากระบวนการสันติภาพชายแดนใต้คงจะไม่ถึงทางตันหากทุกฝ่ายมีความจริงใจในการแก้ปัญหา อย่าปล่อยให้ประชาชนในพื้นที่ต้องฝันลมๆ แล้งๆ ต่อไปอีกเลยช่วยนำพาสันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่ให้ลูกหลานเราใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติดั่งเช่นภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศด้วยเถิด!!!

 

 

————————–