สถานการณ์ชายแดนใต้ » การแขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์มีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 116

การแขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์มีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 116

4 มีนาคม 2019
2311   0

การแขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลามีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมาได้มีกลุ่มบุคคลทำการพ่นสีสเปรย์ข้อความ “PATANI 110” จำนวน 37 จุดในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นข้อกังขาว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์เปราะบางของปัญหาไฟใต้ และมีคนบางกลุ่มพยายามชี้นำเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวที่ปราศจากความรุนแรง เป็นการต่อสู้ทางความคิดอย่างสันติวิธี

การแขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์มีความผิดหรือไม่? เมื่อมาเปิดดูประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ความผิดตามมาตรานี้คือ “ยุยงปลุกปั่น” ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต (๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจ หรือใช้กำลังประทุษร้าย (๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ (๓) เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี”

ยืนยันได้เลยว่าการแขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นจากคำพิพากษาของศาลจังหวัดนาทวี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  จำคุก นายมูฮัมหมัด เปาะเล๊าะ 4 ปี แต่จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นศาล ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือ “จำคุก 2 ปี” จากการแขวนป้ายผ้าเขียนข้อความโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐรวม 3 จุด ประกอบด้วย จุดแรกริมถนนสายสะบ้าย้อย – กาบัง บ้านคอลอมูดอ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จุดที่ 2 บ้านสวนโอน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย และจุดที่ 3 ริมถนนสายลำไพล – เทพา บ้านทุ่งพระยอด ม.4 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา และข้อความทั้ง 3 จุด เป็นลักษณะเดียวกันที่พบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถสืบหาตัวผู้กระทำผิด จึงได้ออกหมายจับ นายมูฮัมหมัด เปาะเล๊าะ ส่งตัวฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายตัดสินจำคุกในเวลาต่อมา

จึงขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศอ.บต. และฝ่ายปกครอง ช่วยสื่อเป็นเครื่องมือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ให้ผู้ปกครองสอดส่องดูแลบุตรหลานมิให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ทำการแขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์โจมตีรัฐเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ซึ่งหากถูกจับกุมตัวได้จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ความผิดฐาน “ยุยงปลุกปั่น” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หากพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสิ่งผิดปกติแจ้งได้ที่สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โทร.1341 ตลอด 24 ชั่วโมง

—————————-