วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

“เปิดใจ” ผู้เข้าร่วมโครงการญาลันนันบารู(มีคลิป)

08 มี.ค. 2019
1070

เปิดใจผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ภายในศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดปอเนาะญาลันนันบารู โดยใช้ศาสนาอิสลามบำบัดรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติด ที่ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        การปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการศาสนาอิสลาม ร่วมถึงการละหมาดวันละ 5 เวลา พร้อมกับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องศาสนา จากผู้รู้ทางศาสนาภายในมัสยิดญาลันนันบารู เป็นแนวทางหลักที่ปอเนาะญาลันนันบารูใช้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จากทุกพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

        ในทุกๆวัน ผู้ปกครองของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา จะเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจบุตรหลาน ซึ่ีงสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาที่ปอเนาะญาลันนันบารู บนเกาะแลหนัง ชายฝั่งอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งถูกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 4 ดัดแปลงให้เป็นศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โดยการสร้างมัสยิด และที่พักรองรับผู้เข้าบำบัดเกือบ 400 คน และอยู่ระหว่างการสร้างสนามฟุตซอล เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดออกกำลังกาย

         ปอเนาะญาลันนันบารู หรือ เส้นทางสายใหม่ นับเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างเยาวชนคนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป

 

 

ขอบคุณคลิปข่าว NEW18