ทั่วไป » รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 มีนาคม 2019
187   0

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบหมายแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วันนี้ (8 มี.ค.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับบัญชาและกำลังพลสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลให้มีความระมัดระวัง ไม่ตกอยู่ในความประมาท

นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมายแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้การปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

———————-