การเมือง/มั่นคง » “บิ๊กเดฟลั่น” ถ้ารัฐอ่อนแอ ก็พูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ไม่รู้เรื่อง!

“บิ๊กเดฟลั่น” ถ้ารัฐอ่อนแอ ก็พูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ไม่รู้เรื่อง!

10 มีนาคม 2019
1787   0

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูจะนิ่งๆ ไปในความรู้สึกของผู้ที่ติดตามข่าวสาร แต่เลขานุการคณะพูดคุยฯยืนยันว่าจะคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่

เมื่อปลายเดือน ก.พ.62 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ในฐานะหัวคณะประสานงานระดับพื้นที่ ในกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประชุม “คณะประสานงานระดับพื้นที่” ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังแนวทางการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น พร้อมนำเสนอความต้องการของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข

คณะประสานงานระดับพื้นที่ มีทั้งสิ้น 67 คน ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ 51/2562 เรื่องจัดตั้งคณะประสานงานระดับพื้นที่ ลงวันที่ 24 ม.ค.62

การประชุมจัดขึ้นที่ห้องประชุม โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี โดย พล.ท.พรศักดิ์ หรือ “บิ๊กเดฟ” เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานประสานงานระดับพื้นที่ ได้จัดพบปะกับผู้แทนกลุ่มต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการกำหนดนโยบายว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความต้องการอย่างไร เพื่อให้เกิดผลกับพื้นที่มากที่สุด โดยข้อมูลที่ได้จะนำเสนอต่อ พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ และนำมาเป็นข้อมูลในการเปิดการพูดคุยเจรจาเพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

“การพูดคุยเพื่อสันติสุขฯขณะนี้ เราถือว่าคนที่อยู่มาเลเซียหรืออยู่ต่างประเทศไม่เกี่ยวข้อง พวกเราต้องออกมาปฏิเสธความรุนแรง เพื่อให้คนที่มาอ้างเรา อ้างคนในพื้นที่หายไป ส่วนการพบปะหารือของคณะประสานงานระดับพื้นที่ จะมีการนัดพูดคุยกันเป็นระยะ ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียว” แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุ และว่า

“การแก้ปัญหาความไม่สงบ ทหาร หรือ ผบ.ฉก. (ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ) ต้องไม่อยู่ในฐาน ต้องออกมาอยู่ในหมูบ้าน ท้ายหมู่บ้าน หรือหัวหมู่บ้าน ออกมาดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ต้องมาดูแลวัด โรงเรียน ต่อไปจะไม่มีแผนเชิงรับ เชิงรุก จะมีรุกทั้งหมด เพราะตราบใดที่รัฐอ่อนแอ หงายท้องอยู่ทุกวัน ไม่มีทางที่จะพูดคุยรู้เรื่อง ต้องลุยในป่าในเขา และ การพูดคุยรัฐต้องเข้มแข็ง พี่น้องทุกคนทั้งพุทธมุสลิมต้องปลอดภัย”

“ที่สำคัญ ทหารจะไม่เดินบนถนน แต่จะเดินทุกพื้นที่ เดินในหมู่บ้านเพื่อดูแลผู้บริสุทธิ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ทุกอย่างก็จะเปลี่ยน เราต้องยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวันให้หายไปให้ได้” บิ๊กเดฟ ย้ำ

ด้าน นายอับดุลอาซิส ยานยา นายกสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะประสานงานระดับพื้นที่ กล่าวว่า การจะพูดคุยกันได้ ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายขบวนการต้องถ้อยคนละก้าวหรือสองก้าว ต้องมีความจริงจัง จริงใจที่จะคุย

“รัฐต้องคุยกับทุกฝ่าย ไม่ใช่ว่าจะคุยเฉพาะขบวนการที่อยู่ต่างประเทศ ให้คุยกับพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ด้วย คุยทุกระดับ คุยแบบกันเอง อย่าให้เป็นทางการ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกังวล พูดจากใจ เพื่อหาทางแก้ปัญหาให้เกิดความสงบในพื้นที่ร่วมกัน” นายอับดุลอาซิส กล่าว

ขณะที่ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ กล่าวว่า “การพุดคุยฯยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และคุยกับหลายกลุ่ม” ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สำหรับคณะประสานงานระดับพื้นที่ จะมีการทำเวิร์คชอป หรือประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะพูดคุยฯชุดใหญ่ เพื่อกำหนดกรอบงานที่จะทำร่วมกัน

สำหรับคณะพูดคุยฯที่มี พล.อ.อุดมชัย หรือ “บิ๊กเมา” เป็นหัวหน้านั้น ที่ผ่านมายังคงเดินสายพบทูตต่างประเทศหลายประเทศ และมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซีย ที่จะเปิดวงพูดคุยกับ “มารา ปาตานี” แต่น่าจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้ง

 

 

—————————

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา