ทั่วไป » สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

15 มีนาคม 2019
482   0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ จังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ (14 มี.ค. 62) เวลา 11.35 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งได้เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้น องคมนตรีเดินทางไปยังค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตระกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปเยี่ยมอาสาสมัครทหารพราน ธีรวัฒน์ กันทะนิจ และนางสาวมายูรี เจ๊ะดือเร๊ะ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ต่อจากนั้นในตอนบ่าย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้เปิดทำการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และมีวิชาชีพติดตัวเมื่อจบการศึกษา แล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้

 

———————-