ทั่วไป » บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าปัตตานีคึกคัก

บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าปัตตานีคึกคัก

18 มีนาคม 2019
219   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จนถึงปิดหีบ บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า คึกคัก โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ (17 มี.ค. 62) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึงปิดหีบ สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่นอกเขตจังหวัดปัตตานี เข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ปรากฏว่ามีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าราชการทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมาก

สำหรับในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 14,325 คน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดสถานที่สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่นอกเขตจังหวัดปัตตานี มาใช้สิทธิ์ ทั้งสิ้น 4 จุด คือ 1.หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง , 2.หอประชุมโรงเรียนคีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ , 3.หอประชุมอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี และ 4.หอประชุมอำเภอยะรัง อำเภอยะรัง ผลแบบรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิ รวม 13,396 คน คิดเป็นร้อยละ 93.51 และผลแบบรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ผู้ลงทะเบียน จำนวน 3,164 คน ทั้ง 12 จุด (อำเภอ) มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิรวมทั้งสิน 3,085 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 เปอร์เซ็นต์

 

————————