ทั่วไป » มทภ.4 เยี่ยมค่ายบำบัดยาเสพติดสงขลา ตามความมุ่งหมาย “คืนคนดีสู่สังคม คืนบุตรหลานให้กับครอบครัว”

มทภ.4 เยี่ยมค่ายบำบัดยาเสพติดสงขลา ตามความมุ่งหมาย “คืนคนดีสู่สังคม คืนบุตรหลานให้กับครอบครัว”

21 มีนาคม 2019
398   0

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่ายจินดาภรณ์ และเป็นประธานพิธีตัดหวายลูกนิมิต วัดช้างคลอด ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ (20 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่ายจินดาภรณ์ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์ฟื้นฟูฯ  เยี่ยมชม และพบปะพูดคุยกับเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด พร้อมมอบเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับแก่ศูนย์ฟื้นฟู ฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ เยาวชนที่เข้ารับการบำบัดให้การต้อนรับ

ศูนย์บำบัดฟื้นฟูจินดาภรณ์ เป็นค่ายบำบัดยาเสพติด ที่ผู้ปกครองนำบุตรหลาน มาบำบัดยาเสพติดทุกประเภท โดยใช้วิธีการทางธรรมชาติ ไม่มีการใช้ยาแต่อย่างใด ค่ายแห่งนี้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายอำเภอจะนะ ที่มีนโยบายให้เป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างอาชีพแก่ผู้เข้ารับการบำบัด ในศูนย์ฯ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งผู้บำบัดสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ภายหลังที่ออกจากค่ายบำบัด เป็นการคืนคนดีสู่สังคม คืนบุตรหลานให้กับครอบครัว ตามความมุ่งหมายของแม่ทัพภาคที่ 4

จากนั้น เวลา 15.00 น. แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางต่อไปยัง วัดช้างคลอด ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิต โดยในพิธีเจ้าภาพได้มีการร่วมกันตัดหวายลูกนิมิต ทั้ง 8 ลูกพร้อมกัน ซึ่งมี พระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ร่วมกันเจริญชัยมงคลคาถา พิธีการตัดหวายลูกนิมิตถือเป็นงานบำเพ็ญบุญมหากุศล เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อฉลองพระอุโบสถ ซึ่งในแต่ละวัดจะมีพิธีตัดลูกนิมิตเพียงครั้งเดียว จึงมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ รวมไปถึงต่างพื้นที่เดินทางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

———————————