วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

ประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม ในประเทศไทย (มีคลิป)

22 มี.ค. 2019
1721

ติดตามประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดย อ.อาลี เสือสมิง  ได้บรรยายไว้ในงานเสวนา 3 ศาสนา ‘พุทธ คริสต์ อิสลาม’ กับการอยู่ร่วมกันในสังคม ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561  ซึ่งพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย  การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และที่น่าสนใจก็คือดินแดนแห่งนี้เป็น ดารุลฮัรบี หรือดินแดนแห่งสงครามหรือไม่?

 (ตอนที่ 1)

(ตอนที่ 2)