ทั่วไป » “บิ๊กเดฟ” เน้นย้ำการพูดคุยเพื่อสันติสุข จะต้องร่วมมือกัน เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่ จชต.

“บิ๊กเดฟ” เน้นย้ำการพูดคุยเพื่อสันติสุข จะต้องร่วมมือกัน เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่ จชต.

22 มีนาคม 2019
628   0

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 21 มี.ค.62 09.00 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ ในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ ตกผลึกเป็นความคิด เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ณ ห้องพิมมาดา 3 โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ในวันนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางและการออกแบบ การขับเคลื่อนงานหนุนเสริม “การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องร่วมมือกันระดมสมอง เพื่อให้ได้กรอบและทิศทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อ และหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของทุกคน ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

 

————————–