การเมือง/มั่นคง » บรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างคึกคัก

บรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างคึกคัก

24 มีนาคม 2019
291   0


วันนี้ 
( 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. บรรยากาศการเลือกตั้ง ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนต่างทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ในช่วงเช้า  ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 38, 39,40 และ 42 เขตเลือกตั้งที่ จังหวัดยะลา ในส่วนของความพร้อมนั้นกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ลูกเสือ กกต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย ทั้ง ทหาร ตำรวจ กำลังภาคประชาชน ได้กระจายกำลังดูแล รักษาความปลอดภัยตามสถานที่เลือกตั้งจุดต่างๆ อย่างเข้มงวด 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถไปใช้สิทธิ์ของตนเองได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. หากไม่ไปใช้สิทธิ จะเสียสิทธิต่างๆ อาทิ ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส., ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ว., ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นและถูกตัดสิทธิ์ ครั้งละ ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

……………………….