วันจันทร์, 1 มิถุนายน 2563

“นราธิวาส”ซักซ้อมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ คลองน้ำแบ่ง-น้ำตกสิรินธร เตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

        จังหวัดนราธิวาส ซักซ้อมพิธีการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับเตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน  2562

        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารระดับสูง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีซักซ้อมการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณบ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บ้านกูจำ หมู่ที่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ เป็นสถานที่เตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 6 เมษายน 2562

        ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีซักซ้อมการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บริเวณน้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แห่งที่ 2 ของ จ.นราธิวาส โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

        สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด โดยเห็นว่าลำน้ำคลองน้ำแบ่ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นคลองน้ำสีดำไหลมาบรรจบกัน 4 สาย 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สุไหงปาดี อ.ตากใบ อ.ระแงะ และ อ.เมือง ซึ่งชาวนราธิวาสใช้อาศัยดื่มกิน ดำรงชีวิต และใช้ประโยชน์จากลำน้ำดังกล่าวมายาวนาน โดยก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำมงคล จังหวัดได้ขอความร่วมมือประชาชนอนุรักษ์ สอดส่องดูแลรักษาแหล่งน้ำดังกล่าวให้คงอยู่ในสภาพสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ รวมทั้งจัดสภาพภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรม

        ส่วนน้ำตกสิรินธร ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเป็นแห่งที่ 2 ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2542 จังหวัดนราธิวาสได้ใช้น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        ต่อมาในปี 2550 จังหวัดนราธิวาสได้นำน้ำจากน้ำตกสิรินธรไปใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

………………………………………….