วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

ฮาบีบ เช็ค อัลซักกอฟ ผู้สืบเชื้อสาย นบีมูฮัมหมัด ชื่นชมการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลไทย

01 เม.ย. 2019
4122

ฮาบีบ เช็ค อัลซักกอฟ ผู้สืบเชื้อสาย นบีมูฮัมหมัด ชื่นชมการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลไทย แนะนำให้เป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2562 เวลา 2030 น. ฮาบีบ เช็ค อัลซักกอฟ หรือ Habib Shek Alsakkof ผู้สืบเชื้อสาย   นบีมูฮัมหมัด จากประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเผยแพร่บรรยายธรรมให้กับชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกิจกรรมมัจลีสคืนแห่งความรักท่านศาสดา ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 เพื่อพบปะให้กำลังใจพร้อมเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามด้วยการบรรยายธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง อันเป็นการใช้มิติทางศาสนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาของการเดินทางไปบรรยายธรรมยังสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฮาบีบ เช็ค อัลซักกอฟ จะได้มีโอกาสพบเห็นสภาพความเป็นอยู่ และรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ และประชาชน เพื่อได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแพร่ ให้กับกลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลกได้รับทราบถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ฮาบีบ เช็ค อัลซักกอฟ กล่าวในระหว่างบรรยายธรรมตอนหนึ่งมีความว่า “เราควรสอนชีวะประวัติของท่านศาสดาให้กับเยาวชนได้รับรู้และปฏิบัติเป็นแบบอย่าง สิ่งสำคัญคือเราต้องสอนเยาวชนว่าใครคือรอซูลลุลลอฮที่แท้จริง อย่าปล่อยให้เยาวชนรู้จักรอซุลลุลอฮผ่านบุคคลอื่น” ทั้งนี้ ยังได้ชื่นชมแนวทางแก้ปัญหาของประเทศไทย ที่ใช้หลักศาสนาแก้ปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มเยาวชน พร้อมแนะนำให้เป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศอื่น ๆ ต่อไป

 

…………………………………………

ภาพ/ข่าว – มัสเตาะ ฯ