วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. จับผู้ค้า ผู้เสพ 19,666 ราย

06 เม.ย. 2019
761

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วง (1 พฤศจิกายน – 2 เมษายน 2562 ) ดังนี้

           1. การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 147 ราย,ผู้ค้ารายย่อย 2,428 ราย  รวมผู้เสพ 15,697 ราย

          2. การตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,412,676 เม็ด, กัญชา 10,115 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 10,387  กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 7,913 ลิตร, ยาไอซ์ 34.54 กรัม, ยาแก้ไอ 4,852 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 16,898 ซีซี., เฮโรอีน 37.5087 กิโลกรัม, ยาอี 46 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 3,969 ราย

          3. การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด รายงานตัวเข้าสถานแรกรับ ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 12,136 ราย, บำบัดฟื้นฟู 10,262 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 4,682 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 94 ราย

          ในการนี้หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือการเสพก็ตาม สามารถแจ้งมาได้ ที่ ตู้ปณ. 41 ปทจ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างแน่นอน รู้ข้อมูลแล้ว ตรวจสอบแล้ว จัดการต่อผู้กระทำผิดทันที 

……………………………………………..