วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

งานเมาลิดกลาง จ.ยะลา จัดแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จว.ภาคใต้ เพื่อเป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา แถลงข่าวจัดงานเมาลิด ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายาน 2562 จะมีการทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ส่งไปประกวดระดับประเทศ มีกิจกรรมมากมายจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

เมื่อที่ 8 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.สะมะแอ ฮารี ประธานกรรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเมาลิด ครั้งที่ 5

นายนิมะ มะกาเจ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันจัดงานเมาลิคกลางจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5 ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายาน 2562 ซึ่งเป็นงานประจำปี ของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยในวันเปิดงานก็จะมี ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดงานเมาลิคก้เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการเผยแพร่จริยวัตรและคำสอนของท่านศาสดา และเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น

นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมหลักๆ จะมีการทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ส่งไปประกวดระดับประเทศต่อไป

นอกจากนั้น ก็จะมีการสรรเสริญท่านศาสดามูฮัมหมัด หรือการอ่านบัรซันยีที่ได้รับเชิญตัวแทนจากทุกอำเภอในจังหวัดยะลา การแสดงกิจกรรมของโรงเรียนตาดีกา การแข่งขันอนาเชดระดับจังหวัด การอบรมหลักสูตรการบริหารงานมัสยิดแก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการมัสยิด การจัดอบรมสัมมนากลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ เรื่องฮาลาลแก่ผู้ประกอบการและนิทรรศการอาหารฮาลาลโดยสถาบันฮาลาลจุฬาลสกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ก็จะร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย