วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

Mendedahkan maklumat mengenai subsidi kerajaan yang diberikan kepada sekolah swasta di wilayah sempadan selatan.

13 เม.ย. 2019
504

Pusat Penyelarasan dan Pentadbiran Pendidikan Wilayah Sempadan Selatan ( SoPoBo.CoSyoTo) telah mendorongkan pelan pembangunan kualiti pendidikan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di wilayah sempadan selatan untuk berkualitinya, yang disebabkan oleh kerjasama dan bersepadu daripada 6 organisasi utama yang terdiri daripada Pejabat Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan (SoPo) dan Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Asas (SoPhoTho) dan Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Swasta (SoSyo) dan Pejabat Pendidikan Bukan Formal dan Tidak formal (KoSoNo) dan Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Vokasional (SoAoSo) dan Pejabat Suruhanjaya Pengajian Tinggi (SoKoAo).

 

Bagi Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Swasta (SoSyo)adalah terdapat dengan peranan yang penting untuk menyelesaikan masalah di wilayah sempadan selatan melalui SoSyo Wilayah dan turun ke SoSyo Daerah dan jika mengenal pasti angka maka didapatikan ia akan bahawasanya sekolah swasta di 3 wilayah sempadan selatan dan 4 daerah di Songkhla yang ada ia menurut maklumat pada 10 Jan 2018, sejumlah 354 sekolah, dengan jumlah 230,070 orang pelajar dan dipisahkan kepada pelajar lelaki 110,661 orang dan pelajar perempuan 119,783 orang dan ada guru dan kakitangan pendidikan 10,700 orang yang semuanya belum dikirakan dengan Pusat Pengajian Islam di masjid (Tadika) yang mempunyai sebanyaknya 2,116 pusat yang jumlah pelajarnya adalah 159,305 orang dan guru 14,732 orang.

Sekolah agama swasta yang paling terbuka untuk mengajar adalah di Pattani 121 sekolah dan Narathiwat 89 sekolah dan Jala 86 sekolah dan Songkhla (4 daerah) 58 sekolah yang semuanya itu menerimakan subsidi daripada kerajaan sama ada ia pada perbelanjaan asas dari 1,700-3,800 bath sebulan dan subsidi sumbangan kepada gaji guru dari 6,864-8,582 bath sebulan dan subsidi sumbangan kepada gaji guru sebagai tambahan lagi dari 360-450 baht sebulan dan subsidi sumbangan dari 3,900-4,960 bath sebulan dan wang risiko berbahaya 2,500 bath sebulan dan wang kedudukan akademik 1,000 bath sebulan. Jika dibezakan segala subsidi yang didapatkan oleh sekolah swasta daripada Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Swasta maka boleh dibezakan kepada 8 item yaitu

 1. Subsidi individu.
 2. Subsidi untuk membangunkan kecekapan pengurusan pendidikan sekolah swasta di wilayah sempadan selatan.
 3. Subsidi membangunkan kualiti pendidikan.
 4. Wang tambahan perbelanjaan hidup.
 5. Subsidi pendidikan percuma 15 tahun.
 6. Subsidi makan tengah hari.
 7. Subsidi preojek makanan tambahan susu.
 8. Lain-lainnya (Subsidi di wilayah sempadan selatan).

Subsidi individu.

          “Subsidi individu” bermaksud subsidi am yang memperuntukkan oleh kerajaan untuk belanjaan individu bagi pelajar di sekolah swasta yang menguruskan pendidikan asas dengan menggunakan peraturan Kementerian Pendidikan yang menetapkan langkah-langkah untuk membantukan pelajar di sekolah swasta sebagai subsidi individu (No. 3) 2017.

Subsidi untuk pembangunan kecekapan pengurusan pendidikan sekolah swasta di wilayah sempadan selatan.

          Syarat-syarat untuk memohon subsidi pembangunan kecekapan pengurusan pendidikan sekolah swasta di wilayah sempadan selatan yaitu

 1. 1. Sekolah mesti membawakan subsidi yang diterimakan itu untuk dilaksanakan mengikut rancangan atau projek untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran melalui persetujuan daripada jawatankuasa pentadbiran sekolah.
 2. Menyediakan subsidi untuk meningkatkan kecekapan pengurusan pendidikan sekolah swasta di wilayah sempadan selatan. maka akan ditamatkan dia apabila sekolah menerimakan subsidi individu dengan penuh belanjaan untuk perbelanjaan individu atau mematuhi dengan dasar kerajaan dan belanjawan kerajaan yang diperuntukkan baginya pada setiap tahun.

Subsidi pembangunan kualiti pendidikan.

          Kerajaan mempunyai dasar yang jelas untuk meningkatkan kualiti pendidikan mengikut kemampuan dengan memberi keutamaan kepada keselamatan dan mewujudkan semangat untuk pelajar dan guru di wilayah sempadan selatan. Oleh itu, Kabinet telah meluluskan belanjawan pada 1 Oktober 2003 untuk digunakan dia sebagai kos untuk membangunkan kualiti pendidikan untuk guru sekolah swasta didalam system untuk menerimakan wang tambahan yang berkaitan dengan kos pembangunan pendidikan (membenarkan bagi guru untuk menerimakan subsidi pada kadar 2,500 baht setiap orang).

          Kelayakan guru yang berhak untuk menerimakan subsidi pembangunan kualiti pendidikan untuk sekolah swasta di wilayah sempadan selatan yaitu

 1. 1. Mesti dilantikkan sebagai guru sebelum 1 Oktober 2013, kecuali didalam hal pelantikan dari 1 Oktober 2013 dan seterusnya tetapi yang dilantikkan itu untuk menggantikan guru-guru yang bersara daripada bertugas atau sebagai pelantikan guru tambahan dan ada syarat pada melantikan guru untuk penggantian atau untuk tambahan itu maka tidak boleh melebihkan akan nisbah guru untuk pelajar yang sesuai dengan peraturan penentuan jumlah guru dan kakitangan pendidikan di sekolah swasta didalam system.
 2. Menjadi guru biasa dan datang bekerja secara berkala sepanjang pengajaran sekolah.
 3. Mesti menghadiri latihan seperti yang ditentukan oleh kerajaan.

Perbelanjaan hidup sementara.

          Subsidi umum yang kerajaan telah memperuntukkan belanjawan untuk menambahkan pendapatan sementara untuk guru dan kakitangan pendidikan di sekolah swasta. Maka guru dan kakitangan pendidikan yang telah dilantikkan dia didalam kedudukkan yang memerlukan ijazah sarjana atau lebih tinggi yang menerima gaji kurang daripada 15,000 bath maka membolehkan oleh mereka itu sebahagian daripada jumlah perbelanjaan hidup sementara sebulan antara 15,000 bath dan kadar gaji yang diterimanya.

          Syarat untuk memberikan perbelanjaan hidup sementara yaitu

          (1) hendaklah dikirakan pembayaran wang tambahan hidup sementara mengikut tarikh yang telah dilakukan kerja oleh guru itu mengikut peraturan Kementerian Pendidkkan mengenai perlindungan kerja kepala sekolah dan sekolah swasta, 1999.

          (2) Guru dan kakitangan pendidikan yang telah meninggalkan tugasnya dan tidak mempunyai hak untuk menerimakan wang hidup sementara maka sekolah mesti memberitahu kepada pemegang lesen pada menjelang akhir bulan.

Subsidi pendidikkan percuma 15 tahun.

          Kementerian Pendidikan telah menetapkan akan senarai peruntukan mengikut dasar pendidikan percuma 15 tahun yang berkualiti didalam 5 kategori yaitu Kategori yuran pengajian, Kategori buku teks, Kategori bekalan sekolah, Kategori seragam sekolah dan kategori aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan kualiti pelajar dan pada ditentukan kategori aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan kualiti pelajar itu kerana Kementerian Pendidikan berkehendakki untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang merupakan pusat pembaharuan pendidikan.

Subsidi projek makan tengah hari.

       Kerajaan mempunyai dasar untuk membantu pelajar-pelajar yang miskin yang kurangkan dana atau yang kurangkan gizi atau yang kurang makan tengah hari di sekolah swasta yang terbuka pengajaran dan pembelajaran sebagai kebajikan dan sekolah swasta pendidikan umum untuk menjadi makan tengah hari. dan kerajaan telah memperuntukkan belanjawan tahunan untuk Kementerian Pendidikan untuk beroperasi pada setiap tahun untuk mengurangkan kekurangan gizi dan mengembangkan badan pelajar sekolah swasta untuk memiliki kesihatan yang lengkap dan sihat dan meningkatkan berat badan dan ketinggiannya.

          “Makan tengah hari” bermaksud makanan yang disediakan atau yang dicarikan oleh sekolah untuk pelajar dimakankan semasa makan tengah hari.

          “Subsidi makan tengah hari” bermaksud subsidi kerajaan yang dibayarkan kepada sekolah mengikut bilangan pelajar yang berhak untuk menerimakan subsidi dan mengikut bajet yang diterimakan dia.

Subsidi untuk makanan tambahan (susu).

       Makanan tambahan (susu) bermaksud susu yang bersediakan untuk diminum sebagai jenis Pasteur atau steril atau UHT yang telah diluluskan dia oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-Ubatan.

          Subsidi makanan tambahan (susu) bermaksud subsidi kerajaan yang dibayarkan kepada sekolah sebagai makanan tambahan (susu) mengikut bilangan pelajar yang layak untuk menerimakan subsidi itu.

Subsidi lain (Subsidi di wilayah sempadan selatan).

          Subsidi untuk pembangunan potensi pengurusan pendidikan, bermaksud subsidi yang diberikan oleh kerajaan untuk menyokongkan sekolah-sekolah di wilayah sempadan selatan yang merupakan subsidi untuk pembinaan lapangan Futsal untuk belia dan memberikan lagi didalam bentuk peralatan band marching untuk membangunkan potensi pengurusan pendidikan bagi sekolah dan subsidi untuk membangunkan fizikal untuk Pusat Pendidikan Islam di masjid (Tadika) di bawah kriteria dan syarat-syarat yang sesuai dengan pelan pelaksanaan mengikut dasar dan strategi untuk menyelesaikan masalah di wilayah sempadan selatan di bawah belanjawan yang diperuntukkan pada setiap tahun.

          Berdasarkan maklumat di atas, kerajaan telah memberikan subsidi pendidikan untuk pelajar di sekolah swasta di wilayah sempadan selatan yang sekolah boleh menerimakan subsidi untuk perbelanjaan pelajar sebagai individu sama ada ia subsidi untuk pengajaran dan pembelajaran, Subsidi untuk buku teks, Subsidi untuk seragam sekolah, Subsidi untuk bekalan sekolah dan subsidi untuk aktiviti untuk membangunkan potensi pelajar melalui Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Swasta (SoSyo) yang tidak kurang daripada 1,000 juta baht per setahun.

……………………………………