วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”เสด็จพระราชดำเนินปัตตานี พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ เสด็จพระราชดำเนินไป ปัตตานี พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินพระราชพาหนะ จาก ดอนเมือง ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

 ภาพผลงานของ อาจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประทับเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จากสนามบินหาดใหญ่ เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

—————