วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

في حالة الاستحمام الجنازة وليس الاستحمام الجنازة.”مبدأ الدين الصحيح”