วันอาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2563

มทภ.4 ยืนยันยังบังคับใช้กฎหมายปอเนาะที่ทุจริตเงินและเกี่ยวข้องความมั่นคง(มีคลิป)

ความคืบหน้าการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบว่า โรงเรียนบางแห่งมีการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนจากรัฐ

ล่าสุด ตัวแทนสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. เข้าพบ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหารือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ สช. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว

ส่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ก็พร้อมสนับสนุนการตรวจสอบการทุจริต พร้อมตรวจสอบโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และหากพบการกระทำความผิดชัดเจน ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย