ศิลปะและวัฒนธรรม » ตาดีกาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

ตาดีกาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

24 เมษายน 2019
371   0

อำเภอเมืองปัตตานี จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 มีนักเรียนและพี่น้องประชาชน ร่วมขบวนแห่ช้างอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่สนามองค์การบริหารสวนจังหวัดปัตตานี (สนามช้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์อำเภอเมืองปัตตานี ประจำปี 2562 จัดโดยเทศบาลตำบลรูสะมิแล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จำนวน 9 แห่ง มีนักเรียนจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมจำนวน 37 แห่ง รวมกว่า 2,000 คน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2562

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ร่วมกันและมีความเข้าใจในกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งกิจกรรมภาคสนาม ภาคเวทีและภาควิชาการ เช่น การประกวดกิจกรรมด้านศาสนา การแข่งขันกีฬา และการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า มีการจัดขบวนพาเหรดที่สวยงาม แสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รวมถึงขบวนแห่ช้างร่วมขบวนแห่อีกด้วย

 

 

——————————