วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1440 (มีคลิป)

30 เม.ย. 2019
909

          เดือนรอมฎอน อันประเสริฐที่กำลังจะมาถึง เป็นเดือนที่มีความสำคัญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในอันที่จะประกอบศาสนกิจด้วยการถือศีลอด ในโอกาสนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการอวยพรให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนา โดยมีความว่า

         “พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่าน ในโอกาสที่เดือนรอมฎอน ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ ผมขอแสดงความยินดีมายังทุกท่าน ที่มีโอกาสเข้าสู่เดือนแห่งการทำความดีตามหลักศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดามูฮัมหมัด ด้วยการถือศีลอด งดเว้นจากการรับประทานอาหารในตอนกลางวัน และงดการกระทำในสิ่งต้องห้าม ทั้งด้วยกาย วาจา ในอันที่สร้างความเสื่อมเสียความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติเพื่อเสริมผลบุญด้วยการอ่านคัมภีร์กุรอาน เพื่อทบทวนคำสอนของศาสนาร่วมกันละหมาดซูนัติ ทำจิตใจให้สงบรำลึกและกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าในยามค่ำคืน อันเป็นการปฏิบัติที่แสดงถึงความภักดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ รับผลบุญจากการทำความดีตลอดทั้งเดือน

         พี่น้องทั้งหลาย ปัจจุบันประเทศของเราประสบปัญหามากมายรวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทำที่ละเมิดหลักศาสนาฝ่าฝืนกฎหมาย ขาดจิตสำนึกและมองไม่เห็นความเดือดร้อนของคนอื่น การเข้าสู่เดือนรอมฎอนจึงเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่พวกเราจะได้เชิญชวนผู้ที่กระทำผิดเหล่านั้น ให้ละเว้นการกระทำดังกล่าว หันมาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในเดือนอันประเสริฐนี้ เพื่อสร้างผลบุญให้กับตนเองและนำความสันติสุขคืนสู่ชายแดนภาคใต้โดยเร็ววัน

         ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขออวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงสามารถปฏิบัติศาสนกิจ ในเดือนอันสำคัญอย่างเต็มกำลัง อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ”

 

…………………………………………