วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

รวมพลังสตรีจิตอาสาชายแดนใต้ “ชวนทำความดีเดือนรอมฏอน 2562” (มีคลิป)

01 พ.ค. 2019
741

เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ กลุ่มสตรีศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรม รวมพลังสตรีจิตอาสาชายแดนใต้ 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 19.00 น. ที่ มัสยิดกรือเซะ ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโททวี เกิดสมบูรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังสตรีจิตอาสาชายแดนใต้ “ชวนทำความดีเดือนรอมฏอน 2562” ซึ่งเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกลุ่มสตรีศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้น เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีได้มีส่วนร่วมกระทำแต่สิ่งดีงาม เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมและปฏิเสธการกระทำที่เป็นความรุนแรง สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณมัสยิดกรือเซะ การอ่านประกาศเจตนารมณ์ชวนทำความดีเดือนรอมฏอน การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบอินทผาลัมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

……………………………………….