สังคม » กอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

กอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

5 พฤษภาคม 2019
546   0

กอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในเดือนรอมฎอน ให้กับทางผู้น้ำศาสนาอิสลาม และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรีสมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ รองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง ผู้นำศาสนาทั้ง 8 องค์กร ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา, ประธานสภาอูลามาฟาฏอนี ดารุสสาลามมูลนิธิ, นายกสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมแถลงการณ์ห้วงเดือนรอมฎอนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำตาลทราย, ข้าวสาร, น้ำหวาน ผลอินทผลัมและกระเช้าของขวัญให้แก่ ผู้นำศาสนาทั้ง 8 องค์กร รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ก่อนที่จะมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ นั้น ทางผู้น้ำศาสนาอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานสภาอูลามาอฺฟาฎอนีย์ดารุสสลาม และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมแถลงการณ์รวมพลังมวลชน และขอดุอาร์จากเอกองค์อัลลอฮฺ ให้ “รอมฎอน อ.ศ. 1440 นี้ เป็นเดือนแห่งสันติสุขปราศจากความรุนแรงและยาเสพติด” อีกด้วย

ในส่วนของ พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า   ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเดือนรอมฎอนว่า ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนนี้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถประกอบศาสนกิจ การถือศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนอันประเสริฐ พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะมุ่งประกอบคุณงามความดี และให้อภัยแก่กัน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำความดี จึงได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับเดือนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิม พร้อมทั้ง ร่วมให้การสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ โดยการมอบผลอินทผลัม และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ส่วนการดูแลและอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้ทุกหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม ได้ประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่

 

…………………………………………………..